Apsilankėme Anykščiuose – 1 dalis

Gamta šių metų anykštėnų derliaus šventei nepašykštėjo puikaus oro. Stūkso gamtos paminklas Puntuko akmuo , 2015 m. pastatytas vienintelis Baltijos šalyse Anykščių šilelio medžių lajų takas Apskritai, mieste nemaža kapinių – Anykščių kapinės, Naujosios miesto kapinės, Žydų kapinės ir Rusų kapinės. 1925 m. pasistatė namą prie A. Baranausko klėtelės ir nuo tol gyveno bei kūrė Anykščiuose. Anykščių vietovardis rašytiniuose šaltiniuose pirmą kartą minimas 1440 metų liepos 22 d. Kazimiero laiške Eišiškių vietininkui ponui Montautui, kuriuo Anykščių dvarą pavedama valdyti maršalkai Radvilai Astikaičiui. Priešventiniu laikotarpiu mažmeninės prekybos vietose pagausėja akvariumuose laikomų žuvų, todėl Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (VMVT) numato vykdyti neplaninius patikrinimus ne darbo metu, siekiant užtikrinti, kad prekybininkai tinkamai laikytųsi numatytų gyvūnų gerovės reikalavimų. Herbe pavaizduotas savivaldos išvakarėse Anykščiuose pastatytas tiltas, papuoštas tiltų globėjo ir sergėtojo nuo vandens nelaimių šv. Jono Nepomuko statula. Anykščiai yra rajono savivaldybės (nuo 1950 m.), seniūnijos (nuo 1995 m.) ir parapijos (nuo XV a. vidurio) centras. Manoma, jog lietuviai nuo kalvų ir kalnelų žiūrėdavę į Rubikių ežerą ir sakydavę: „Visai kaip delnas, na pažvelgę į iš ežero ištekantį upelį, kurio vaga priminė delno nykštį, aiktelėdavo „, nykštys.

Paklysti galima,  tai tik dar labiau suintriguoja pereiti labirintą. Anykščių vardas yra hidroniminės kilmės vietovardis, kilęs nuo upelio vardo Anykšta. 1671 m. Anykščių bažnyčia dar kartą sudegė (atstatyta iki 1677 m.). XVIII a. pradžioje per karą su švedais sugriautas tiltas per Šventąją (atstatytas XVIII a. pabaigoje). Nors miestu Anykščiai pirmą kartą pavadinti 1514 metais Žygimanto Senojo rašte, to meto rašytiniai šaltiniai byloja, jog Anykščiai dar nesinaudojo Magdeburgo teise, vadinasi, dar neturėjo miesto statuso. Nuo to laiko iki šiol žinoma Anykščių stačiatikių bendruomenė. Pirmą kartą raštuose Anykščiai kaip gyvenama vietovė minimi 1440 m. liepos 22 dienos rašte kaip Lietuvos didžiojo kunigaikščio dvaras. Vėliau žmonės jį sutrumpino, vadino „Onykštienės, dar vėliau praminė Anykšta,ir galiausiai miestas, kuriame vinguoja upės vaga, buvo pavadintas Anykščių vardu. 1853 metais pirmą kartą sudarytas Anykščių miesto planas.

Takas medžių lajomis vingiuoja 300 metrų, tako pabaigoje yra 35 metrų bokštas, nuo kurio galite apžiūrėti Anykščių šilelį. Manoma, kad dvaras šioje vietoje tuo metu ir buvo įkurtas, 1442 m. jame lankėsi ir pats tuo metu 15-metis Lietuvos didysis kunigaikštis. Archeologiniai radiniai liudija, kad jau X-XIII a. per Anykščių apylinkes keliavę pirkliai turėjo ryšių su Rusijos miestais. Vadovaujantis Anykščių rajono savivaldybės seniūnaičių rinkimų ir atšaukimo tvarkos aprašu, patvirtintu Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 30 d. sprendimu Nr. 1-TS-79 „Dėl Anykščių rajono savivaldybės seniūnaičių rinkimų ir atšaukimo tvarkos aprašo patvirtinimo šaukiamas gyventojų susirinkimas dėl Zaviesiškio seniūnaitijos seniūnaičio perrinkimo.

<…>Šitaip upė gavo Anykštos vardą, miestelis- Anykščių. Šiandien jau tik ruože Panevėžys – Anykščiai – Rubikiai dar nerūdija siaurojo geležinkelio bėgiai. Manoma, kad „ten, kur šiandien Šventosios ir Anykštos trikampyje įsikūręs Anykščių miestelis, pačioje aukštojoje vietoje, ant Kalitos kalno, kadaise buvo didelis bajoro Nykščio dvaras, netoliese kalnuose – jo saugoma pilis Voruta. Artėjant didžiosioms metų šventėms gruodžio 21 ir 22 dienomis (ketvirtadienį ir penktadienį) prie miesto eglės ir Anykščių kultūros centro I aukšto fojė nuo 9 iki 18 val. XVI a. pradžioje, po Kazimiero Jogailaičio sūnaus Lietuvos didžiojo kunigaikščio Aleksandro (1460-1506) mirties, vyro jai dovanotame Anykščių dvare buvo apgyvendinta jo našlė kunigaikštienė Elena (Jelena Ivanovna, 1476-1513) – Maskvos didžiojo kunigaikščio Ivano III duktė, keliolika metų buvusi Lietuvos stačiatikių bendruomenės globėja.

Anyksčiai taip pat turi daugybė talentingo jaunimo, vieni iš jų sieja savo ateitį su mediciną, kiti su finansais bei ekonomika ar reklamos (marketingo) sprendimais bei internetinių svetainių kūrimo, programavimo ir SEO paslaugos.

Jeigu planuojate apsilankyti Anyksčiuose – perskaitykite šį straipsnį.